BLANSZOWNIK RUROWY
DO SUROWCÓW SPOŻYWCZYCH – OWOCÓW, WARZYW, GRZYBÓW, MIĘSA, RYB ITP.
Blanszowanie jest obróbką cieplną polegająca na krótkotrwałym ogrzaniu odpowiednio przygotowanego surowca w celu uzyskania odpowiednich własności organoleptycznych, inaktywacji enzymów lub/i usunięcia drobnoustrojów. Ogrzewanie surowca realizowane jest w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego przez zanurzenie w wodzie o temperaturze bliskiej 1000°C, lub poprzez bezpośrednie ogrzewanie parą wodną.

Projektujemy blanszowniki rurowo-ślima­kowe o działaniu ciągłym. Korpus blanszownika wykonany jest z rury kwasoodpornej. Elementem roboczym jest wał ze ślimakiem. Wstę­ga ślimaka powoduje przesunięcie produktu z dolnego położenia w stronę wylotu, w przeciw prądzie do przepływającej gorącej wody. Podgrzanie wody następuje w wyniku bezpośredniego wtrysku pary wodnej. Przełożenie napędu, w zależności od rozwiązania, przekład­nia pasowa, łańcuchowa, motoreduktor. Regulacja czasu blanszowa­nia poprzez zmianę obrotów ślimaka.

Możliwość pełnej automatyzacji regulacji temperatury i czasu blanszowania pozwala na dużą elastyczność działania. Urządzenie zapewnia niskie zużycie energii i wody.
Konstrukcje blanszowników przystosowane są do rodzaju blan­szowanego surowca. Parametry procesu dobierane są w zależności od procesu technologicznego i indywidualnych ustaleń z klientem.