RYŻUJĄCY
DO TRANSPORTU MASY ZIEMNIACZANEJ
Ryżownik jest urządzeniem, które przenosi masę ziemniaczaną z parownika końcowego w stronę suszarki, równocześnie delikatnie rozdrabniając ugotowane ziemniaki.
Prosta konstrukcja przenośnika umożliwia odsunięcie urządzenia na potrzeby mycia lub remontu.