Dozujący z mieszarką beleczkową
DO PRODUKTÓW TRUDNO SYPLIWYCH W PROCESIE PRODUKCYJNYM
Przenośniki dozujące z mieszarką beleczkową są przeznaczone do dozowania produktów sypkich spożywczych, chemicznych oraz podobnych ze zbiorników silosowych (szczególnie materiałów trudno sypliwych, zawiesin). Innowacyjnym rozwiązaniem jest wyposażenie przenośnika ślimakowego w mieszarkę beleczkową ułatwiającą przepływ produktu. Najczęściej układ sterowania przenośnika wyposażony jest w falownik dzięki czemu możliwa jest regulacja prędkości obrotowej w zależności od wymaganych zastosowań. W zależności od długości układ może być wyposażony w łożysko pośrednie.