OCZYSZCZANIE BETONU
SEPARACJA STAŁYCH CZĄSTEK Z OSADU CEMENTOWEGO
Separator betonu składa się z następujących zespołów: żłób separatora z podporą, ślimacznica, wsyp z króćcami przelewu, napęd z górnym ułożyskowaniem ślimacznicy, łożysko oporowe,, dysza natryskowa, dysza przepłukująca, króciec spustowy, otwór zasypowy.

Częściowo rozcieńczony materiał jest dozowany do wsypy wlotowego separatora, skąd jest odbierany ślimacznicą i przesuwany żłobem w kierunku zsypu. W trakcie separacji do boku wsypu wlotowego jest dostarczana woda do dyszy natryskowej. Dysza jest umieszczona w dwóch trzecich długościach żłobu i służy do bardziej dokładnego przeprania cząstek stałych.

Odseparowane cząstki stałe są składane na zwałowisku za wylotem z separatora, a woda osadowa powstająca podczas separacji musi być gromadzona w zbiorniku osadowym wyposażonym w mieszadło utrzymujące osad w zawieszeniu.