WIBRACYJNE
Przenośniki wibracyjne znajdują zastosowanie w przenoszeni, podawaniu i dozowaniu materiałów zarówno sypkich jak i mokrych (dzięki wyposażeniu w dodatkowe sito do odcieku wody). Mogą być wykorzystywane w następujących gałęziach przemysłu: chemicznym, cementowym, ceramicznym, maszynowym, spożywczym oraz w górnictwie, hutnictwie, budownictwie, elektrowniach.

Do najważniejszych zalet przenośników wibracyjnych należą:
  • niska energochłonność,
  • cicha praca,
  • łatwość automatyzacji,
  • możliwość równoczesnego transportowania różnych materiałów, także w podwyższonych temperaturach,
  • wykonanie materiałów kwasoodpornych,
  • niewielkie wymiary gabarytowe,
  • łatwość montażu.
Elementami składowymi przenośnika wibracyjnego są:
  • wibrator,
  • rynna,
  • elementy sprężyste podparcia, bądź podwieszenia rynny.
Rynna wibracyjna spoczywa na sprężynach. Od spodu zamontowany jest zespół dwóch elektrowibratorów. Całość spoczywa na spawanej konstrukcji wykonanej z profili stalowych kwasoodpornych.