PRASY ŚLIMAKOWE
DO DOZOWANIA MATERIAŁÓW O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM W LINII PRODUKCYJNEJ
Urządzenie jest złożone z dwóch elementów: przenośnika ślimakowego oraz umieszczonej na jego końcu prasy ślimakowej. Prasa zbudowana jest z sita szczelinowego wykonanego w formie cylindra. Na długości prasy następuje stopniowe minimalizowanie skoku ślimaka. Takie rozwiązanie powoduje, że w trakcie pracy następuje zmniejszenie objętości wycierki i związane z tym odsączenie wody, która przedostaje się przez szczeliny sita.
Parametry prasy oraz gabaryty są dostosowywane pod konkretny produkt.