Obliczanie wydajności
PRZENOSNIKI SLIMAKOWE - WYDAJNOSC
Kąt nachylenia
5
10
15
20
25
30
40
45
50
Współczynnik nachylenia
0.96
0.9
0.77
0.65
0.55
0.45
0.36
0.32
0.3

Dla przenośników łopatkowych i wstęgowych współczynnik napełnienia pomniejszamy o 15-20 %

d zew[m]
d wew[m]
s [m]
n [obr/min]
wsp napeł (0.1-0.9)
c. usypowy [t/m3]
współ.nachylenia

Uwaga! Przy wprowadzaniu liczb dziesiętnych należy uzywać kropki zamiast przecinka, np. 3.14 zamiast 3,14