O firmie

,MYSAK" Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenie zdobytych doświadczeń przy realizacji różnych prototypowych maszyn i urządzeń w biurach konstrukcyjnych oraz realizacji nietypowych i jednostkowych technologii w wielobranżowych biurach projektów. Na skutek zachodzących transformacji jest to kontynuacja biura projektowo - inżynierskiego powstałego w 1991 roku. Przekształcenie wynikło z rozrostu, rozwoju jak i zmiany działalności z osoby fizycznej na osobę prawną. Gwarantuje to ciągłość rozwoju znanych i udoskonalanych technologii i wysoką jakość produktu, usług firmy Mysak.

Przez okres około 15 lat w wyniku zaangażowania i pomysłów zespołu firmy MYSAK powstało wiele oryginalnych konstrukcji, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych (zakładów i linii technologicznych) w dziedzinie przemysłu spożywczego, chemicznego oraz pokrewnych.

Doświadczeni pracownicy są znanymi i cenionymi postaciami na rynku instalacji spożywczych w Polsce, dlatego też warto im zaufać.