DOZUJĄCY PRZEJEZDNY Z ZBIORNIKIEM BUFOROWYM
DO PRODUKTÓW SYPKICH W PRZEMYSLE SPOŻYWCZYM, BUDOWLANYM I CHEMICZNYM
Specjalne rozwiązanie przenośnika ślimakowego umożliwiające dozowanie produktów sypkich ze zbiornika do kilku punktów jednocześnie oddalonych w jednakowej odległości od osi obrotu przenośnika.
Zbiornik przykręcony do przenośnika stanowi bufor w czasie procesu dozowania.
Przykładowe miejsce montażu urządzenia: pod  mieszarkami, stacjami rozładunkowymi worków Big Bag.