W SUSZARKACH
DO  SUSZONYCH I ROZMRAŻANYCH WARZYW I OWOCÓW
Przenośniki taśmowe stalowe siatkowe stanowią nadrzędną jednostkę napędową w suszarkach. Służą do transportu produktów w  wewnątrz komory suszarniczej. W zależności od rodzaju suszonego bądź rozmrażanego produktu stosujemy siatki: plecione, druciane o różnym przeplocie, nierdzewne, ocynkowane, ze stali zwykłej jakości.
W zależności od wielkości suszarki przenośnik może być wielo pokładowy – wynika to z obliczeń termodynamicznych suszarki.
Taśmy mogą wyposażone być w dysze myjącą , szczotki czyszczące, łańcuchy naprowadzające.