Z WYWROTNICĄ WORKÓW
Przenośnik taśmowy z ramieniem wywracającym worki stosowany w ciągu technologicznym   w procesie składowania i magazynowania. Znajduje się najczęściej za układem pakowania i zszywarką worków.