WIBRACYJNO - ZAGĘSZCZAJĄCY
DO WORKÓW Z PRODUKTAMI SYPKIMI, KREDA, GIPS, CUKIER, MĄKA, ITD.
Grupa przenośników taśmowych mających zadanie nie tylko transportować wybrany produkt ale nadać mu odpowiedni kształt umożliwiający łatwiejsze składowanie i magazynowanie. Odbywa się to poprzez wibrację stołu znajdującego się pod górną taśmą.