Z ODDZIELACZEM MAGNETYCZNYM
DO WORKÓW Z PRODUKTAMI SYPKIMI, KREDA, GIPS, CUKIER, MĄKA, ITD.
Przenośnik taśmowy z bramką magnetyczną służącą w procesie składowania i magazynowania do sygnalizowania zanieczyszczenia produktu cząstkami metalicznymi. Mogą być wykonywane jako poziome i ukośne.
W zależności od potrzeb:
  • sygnalizacja wizualna i/lub akustyczna,
  • zatrzymanie przenośnika taśmowego, uruchomienie pneumatycznego systemu (np. klapy) usuwającego niepotrzebna partię materiału.