WAGOWY PRZEJEZDNY
DO PRODUKTÓW PAKOWANYCH W WORKI  W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, CHEMICZNYM,  ZBOŻOWO - MŁYNARSKIM
Przejezdny przenośnik taśmowy wagowy przeznaczony jest do naważania wielu produktów jednocześnie. Służy głównie do pomiaru przepływu i sumowania masy produktów. Zamontowany pod układem silosów bądź zbiorników pośrednich będzie pełnił rolę wagi przy tworzeniu różnych receptur w produkcji mieszanek (spożywczych , chemicznych). Pozwala na otrzymanie mieszanki o ściśle określonym składzie procentowym.