UKŁADY DO DOZOWANIA STACJI ZASYPU
SUCHE I SYPKIE PRODUKTY SPOŻYWCZE
Przenośniki dozujące można łączyć w układy, dzięki czemu możliwe jest zasypywanie wielu rodzajów zbiorników.