DOZOWNIK PRZYPRAW
SUCHE I SYPKIE PRODUKTY SPOŻYWCZE
Dozownik przypraw przeznaczony jest do równomiernego dozowania suchych i sypkich substancji spożywczych w zakresie wydajności zgodnej z wielkością urządzenia. Zbudowany jest z następujących elementów: spirali, rury transportowej z koszem zasypowym oraz przekładni wraz silnikiem elektrycznym.