OCZYSZCZANIE WODY
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
Woda spływa do zbiornika poprzez przesiewacz wibracyjny, który rozdziela piasek i części stałe produktów rolnych od wody. Woda spływa do zbiornika, a części stałe są przesuwane do pojemnika na odpady stałe. Muł i piasek drobniejszy niż wielkość oczka sita spływa do zbiornika po czym osadza się na jego dnie i musi być systematycznie usuwany przez operatorów.